Tikslinės grupės

Tiesioginė tikslinė grupė: įtraukties specialistai ir intelekto negalią turintys asmenys

  1. Įtraukties specialistai – asmenys, kurie profesionaliai dalyvauja mokymo ir integracijos į darbo rinką procese, pavyzdžiui, darbo mokytojai dirbtuvėse, integracijos tarnybų vadovai, reabilitacijos konsultantai ir įdarbinimo agentūros darbuotojai (ir analogiškos funkcijos/pareigos kitose Europos šalyse). Šiems specialistams atsiveria naujos veiklos galimybės, nes labiau atsižvelgiama į asmens, kuriam teikiama pagalba, perspektyvą bei taikomas funkcines ribas peržengiantis požiūris.

    2. Asmenys, turintys intelekto negalią, kurie šiuo metu yra arba ateityje bus mokomi ir (arba) įdarbinti socialinio pobūdžio globojamo darbo dirbtuvėse. Jiems turi būti sudarytos veiksmingesnės nei iki šiol galimybės įsitraukti į apmokamą darbą, į kurį jie turi teisę pagal JT žmonių su negalia teisių konvenciją. Šie asmenys įvardijami kaip tiesioginė tikslinė grupė ne tik todėl, kad jie bus pagrindiniai siūlomo metodo naudos gavėjai, bet ir todėl, kad jie bus įgalinti kartu priimti kiekvieną sprendimą šiame procese.

Netiesioginė tikslinė grupė: studentai, dėstytojai, profesoriai

1. Dalyvaujančių švietimo įstaigų studentai ir dėstytojai, kurie semiasi patirties, kuriant ir įgyvendinant mokymo ir mokslinių tyrimų programas, o jas baigus – taiko profesinėje praktikoje.

2. Darbdaviai, kurie pamatys intelekto negalią turinčių asmenų produktyvų potencialą ir galės įvykdyti savo įsipareigojimą užtikrinti įtraukųjį įdarbinimą.

3. Darbuotojai, nes patirtis rodo, kad didesnė įtrauktis paprastai prisideda prie darbo humanizavimo.