Bendruomenės dalyvavimo renginys Belgijoje

2024 m. vasario 28 d.
Belgija

Dėmesys įtraukčiai: bendruomenės dalyvavimo renginys Eupene

2024 m. vasario 28 d. Eupene vyko renginys, kurio tikslas buvo suburti įvairius asmenis susijusius su įtrauktimi ir pasidalinti patirtimis bei idėjomis.

Renginyje dalyvavo apie 13 dalyvių. Tarp jų buvo įtraukties ekspertų, socialinių įmonių darbdavių, specialiųjų mokyklų darbuotojų ir neįgalus asmuo. Visi jie diskutavo apie įtraukties iššūkius ir galimybes darbo rinkoje.

Projekto „Include3“ pristatymas ir gairės

Renginio pradžioje Liliane Mreyen (VHS Bildungsinstitut VoG) pristatė projektą „Include3“. Šio projekto tikslas – teikti konsultacijas ir mokymus asmenims, turintiems kognityvinių sutrikimų bei parengti tinkamą mokymo programą.

Ursula Meyer pristatė tikslinių grupių, kuriose dalyvavo neįgalieji ir ekspertai, rezultatus:

Norint įtraukti neįgalius žmones į įprastą darbo rinką svarbiausia yra sumažinti įtampą, vengti konfliktų ir suteikti galimybes ugdyti specialiuosius įgūdžius.

Pristatymas ir prašymai

Gairių pristatymas sulaukė daug susidomėjimo. Šios gairės padeda orientuotis įtraukties procese. Vėliau vykusioje diskusijoje buvo atkreiptas dėmesys į situaciją Belgijoje, kur neįgaliųjų konsultavimas ir mokymas vyksta atskirai.
Dalyviai prašė stiprinti švietimą ir geriau pritaikyti darbo vietas neįgaliesiems.  Taip pat buvo raginama imtis politinių priemonių, pavyzdžiui, socialinių nuostatų, įpareigojančių įmones tapti įtraukiomis.

Seminaro rezultatai pasitelkiant kūrybinius metodus

Antroje renginio dalyje vyko praktinis seminaras, kuriame dalyviai dalijosi idėjomis ir patirtimi dėl 2050 m. įtraukties planų Belgijoje bei kalbėjo apie būdus, kaip pagerinti dabartinę padėtį ir iššūkius. Svarbiausios įvairių grupių įžvalgos buvo šios:

Svajotojai. Vizija: bendruomeniškumas, skirtumų pripažinimas, atvirumas, bendruomenės formavimo projektai, pozityvi energija, bendravimas.

Realistai. Konkrečios priemonės: socialinių įgūdžių skatinimas, destigmatizacija, operatyvinė parama, socialinės nuostatos, informacija suprantama kalba, parama, vertybių keitimas.

Kritikai. Iššūkiai: pripažinimo stoka, pernelyg dideli reikalavimai, finansavimas, didesnės išlaidos privačiame sektoriuje.

Apibendrinimas ir perspektyvos

Bendruomenės dalyvavimo renginys Eupene buvo labai sėkmingas.  Renginio dalyviai turėjo galimybę užmegzti ryšius su kitais žmonėmis, kurie taip pat yra suinteresuoti įtraukties tema ir pasidalinti savo idėjomis bei patirtimi.
Į seminaro rezultatus bus atsižvelgta toliau plėtojant projektą „Include3“. Projekto komanda ir toliau sieks padėti žmonėms turintiems kognityvinių sutrikimų įsitraukti į įprastą darbo rinką.