Uždaviniai

Projekto tikslas – identifikuoti, viešinti ir įgyvendinti gerąją praktiką, susijusią su perėjimu iš žmonių su negalia globojamo darbo užimtumo į darbą įprastoje darbo rinkoje Europoje. Bus kaupiami ir analizuojami inovatyvūs praktiniai pavyzdžiai profesinio mokymo, profesinio orientavimo ir perėjimo iš neįgaliųjų užimtumo į įprastą darbo rinką srityse. Šios praktikos bus vertinamos atsižvelgiant į integracijos aspektus. Remiantis pavyzdžiais bus parengtas naujas konsultavimo metodas. Include³ metodas suteiks galimybę konsultantams, dirbantiems žmonių su negalia užimtumo dirbtuvėse arba glaudžiai bendradarbiaujantiems su šiomis užimtumo dirbtuvėmis, suderinti kognityvinių sutrikimų turinčių asmenų poreikius ir darbo rinkos poreikius. Metodas bus įtrauktas į mokymo programą ir išbandytas globojamo darbo dirbtuvėse. Visi projekto rezultatai bus viešos prieigos, nemokami, patalpinti “include³” interneto svetainėje.