Tarptautinė ataskaita

Tarptautinėje ataskaitoje pristatomos ir apibendrinamos atskiros Belgijos, Kipro, Vokietijos ir Slovėnijos sistemos. Joje pateikiama informacija apie kognityvinę negalią turinčių asmenų integraciją į darbo rinką. Be to, paaiškinimai padeda suprasti išvardytus gerosios praktikos pavyzdžius.

Ataskaita yra svarbus pirmas žingsnis norint integruoti negalią turinčius asmenis į įprastą darbo rinką. Joje daugiausia dėmesio skiriama gerosios praktikos pavyzdžiams Europos lygmeniu. Šioje ataskaitoje pateikiami gerosios praktikos pavyzdžių rinkimo ir vertinimo rezultatai ir atsižvelgiama į intelekto negalią turinčių asmenų poreikius bei pageidavimus.

Graphic element - online document form. Digital agreement, electronic contract, Internet questionnaire. To do list, note. Voting ballot, poll flat design element. Vector isolated concept metaphor illustration