CILJNA SKUPINA

Neposredne ciljne skupine: strokovnjaki za vključitev in ljudje z motnjami v duševnem razvoju


1. Strokovnjaki za vključitev. To se nanaša na vse tiste, ki strokovno podpirajo proces usposabljanja in integracije trga dela – na primer delavce dela v delavnicah, nadzorniki integracijskih storitev, rehabilitacijske svetovalce in agencije za zaposlovanje (in vzporedne funkcije v drugih evropskih državah). Nove možnosti za ukrepanje se jim odpirajo z večjo vključitev perspektive prizadete osebe in s pristopom, ki presega funkcionalne meje.

2. Ljudje z motnjami v duševnem razvoju, ki so trenutno ali bodo v prihodnosti, bodo usposobljeni in/ali zaposleni v zaklopljenih delavnicah. Vključitev v pridobitno zaposlovanje, do katere so upravičeni v okviru UNCRPD, jim je treba omogočiti učinkovitejše kot prej. Kot neposredna ciljna skupina so navedeni ne le zato, ker naj bi bili glavni upravičenci do predlagane metode, ampak tudi zato, ker bodo pooblaščeni za sočasno določitev vsake odločitve v tem postopku.

Posredne ciljne skupine: učenci, učitelji, profesorji

Posredne ciljne skupine: učenci, učitelji, profesorji

1. Študenti in učitelji v sodelujočih izobraževalnih ustanovah, ki imajo koristi od prenosljivosti izkušenj, pridobljenih pri razvoju in izvajanju pri poučevanju in raziskavah, ter po zaključku strokovne prakse

2. Delodajalci, ki bodo imeli koristi od produktivnega potenciala ljudi z motnjami v duševnem razvoju (neposredno) (posredno tudi od vključitve njihove perspektive od začetka) in bodo lahko izpolnili svojo obveznost vključevanja zaposlitve.

3. Zaposleni na splošno, saj so izkušnje pokazale, da povečana vključenost na splošno prispeva k humanizaciji dela