Įtraukios praktikos gairės

Šešios tikslinės (fokusinės) grupės trijose šalyse – kiekvienoje iš trijų šalių tikslinė grupė A, kurioje dalyvaus ne mažiau kaip penki globojamo darbo dirbtuvių dalyviai su intelekto negalia, tikslinė grupė B, kurioje dalyvaus ne mažiau kaip trys A grupės dalyviai, trys darbdaviai ir keturi įtraukties specialistai, iš kurių ne mažiau kaip du yra atsakingi už profesinį mokymą socialinio pobūdžio dirbtuvėse.

Tikslinių grupių darbą moderuos ir stebės du projekto grupių nariai.

Ataskaita apie tikslinių grupių veiklą, ypatingą dėmesį skiriant tolesniam Include³ metodo plėtojimui per profesinį mokymą socialinio pobūdžio dirbtuvėse bei karjeros konsultavimą.

Metodo rengimo gairės, apibrėžiančios principus, kurių turi būti laikomasi rengiant metodą, ir nustatančios standartus, pagal kuriuos turi būti vertinamas procesas ir numatomi pasiekti rezultatai.

Trys regioniniai bendruomenės įsitraukimo ir (arba) sklaidos renginiai Kipre (ne mažiau kaip 15 dalyvių), Slovėnijoje (ne mažiau kaip 15 dalyvių) ir vienas bendras Belgijos ir Vokietijos renginys (ne mažiau kaip 20 dalyvių). Bent po vieną iš dalyvių: vietiniai verslininkai, vietos ir (arba) regiono politikos formuotojai, žmonių su negalia aktyvistai.

Graphic illiustration - team members brainstorm idea and lightbulb from jigsaw. Working team collaboration, enterprise cooperation, colleagues mutual assistance concept. Bright vibrant violet vector isolated illustration