Nacionalinės ataskaitos

Nacionalinėje Vokietijos ataskaitoje pirmiausia aptariama neįgaliųjų socialinė ir darbo rinkos politika (1.1 skyrius) ir JT neįgaliųjų teisių konvencijos esama padėtis (1.2 skyrius). 2-ajame skyriuje aptariamas žmonių su intelekto negalia įtraukimas į darbo rinką, pristatant neįgaliųjų socialinių įmonių sistemą. Taip pat aptariamas profesinis mokymas, konsultavimas ir perėjimas iš neįgaliųjų socialinių įmonių į bendrąją darbo rinką, pateikiamos sąvokų apibrėžtys. 3-iajame skyriuje apžvelgiami atvejo tyrimai kaip gerosios praktikos pavyzdžiai profesinio mokymo, konsultavimo ir perėjimo į bendrąją darbo rinką srityse. Nacionalinė ataskaita baigiama išvadomis ir prognozėmis.

Graphic element - online document form. Digital agreement, electronic contract, Internet questionnaire. To do list, note. Voting ballot, poll flat design element. Vector isolated concept metaphor illustration