Kontekstas

Vienas iš socialinio pobūdžio dirbtuvių tikslų – parengti žmones su negalia ir padėti jiems (dažniausiai globojamos darbo vietos būdu) integruotis į įprastą darbo rinką. Nepaisant to, daugelis žmonių lieka socialinio pobūdžio globojamo darbo dirbtuvėse didžiąją savo darbinio amžiaus dalį ar net visą laiką. Tai ypač būdinga kognityvinį sutrikimą turintiems žmonėms. Tai reiškia, kad nepavyksta pasiekti JT Žmonių su negalia teisių konvencijoje (JT Žmonių su negalia teisių konvencijos 27 straipsnis) suformuluotų ir neseniai Europos Parlamento priimtoje direktyvoje dar kartą patvirtintų įtraukties tikslų. Norint pasiekti tvaraus pereinamojo laikotarpio tikslą, reikia suderinti žmogaus su negalia poreikius ir darbo rinkos reikalavimus. Konsultavimas atlieka pagrindinį vaidmenį šioje srityje, nes jo metu galima nustatyti konsultuojamo asmens stipriąsias puses, interesus ir mokymosi poreikius. Tuo pat metu konsultantai, dirbantys socialinio pobūdžio globojamo darbo dirbtuvėse arba dalyvaujantys jų veikloje, palaiko ryšius su darbdaviais ir gali atverti duris. Konsultavimas taip pat padeda užtikrinti, kad profesinis mokymas būtų pritaikytas, viena vertus, prie individualių žmogaus su negalia mokymosi poreikių, įgūdžių ir tikslų, kita vertus, prie darbo rinkos poreikių ir paramos galimybių.

Include³ projekte rengiami ištekliai ir dalyvavimu grįsta mokymo programa įtraukiame ir bendrame procese, kuriame profesinio orientavimo specialistai kartu su intelekto negalią turinčiais asmenimis, darbdaviais ir profesinio mokymo specialistais dirbtuvėse kurs galimybes pereiti iš globojamo darbo vietos į tvarų ir tinkamą darbą įprastoje darbo rinkoje. Esminis šio proceso mechanizmas – tai, kad per šį procesą profesinis mokymas perorientuojamas individualizuotai, siekiant pasirengti konkrečioms darbo rinkos galimybėms.