Mokymų programa

Bus parengta įtraukiojo mokymo pagal Inlcude3 metodą programa, pagal kurią profesinio orientavimo ir konsultavimo specialistai įgis visus reikiamus įgūdžius ir gebėjimus, kad galėtų organizuoti įtraukųjį konsultavimą, apjungiantį specializuotą profesinį mokymą bei mokymąsi ir darbo rinką. Mokymo programoje bus pateiktos kryžminės nuorodos į 2 ir 3 darbo paketų produktus. Taip pat bus parengta papildoma medžiaga mokymosi procesui palengvinti.

Mokymo programai ir jos įgyvendinimo priemonėms tobulinti bus sukurta ir naudojama vertinimo forma. Kadangi mokymo programa yra stipriai orientuota į praktiką ir joje numatomas ir (arba) įgyvendinamas Include³ metodo taikymas, bus sukaupta praktinė patirtis, kuri bus naudojama kuriant atvejų analizės formato mokomąją medžiagą.

Įgyvendinimo gairės ir savarankiško mokymosi moduliai, kuris leis instruktoriui užtikrintai ir efektyviai pritaikyti mokymo programą. Šiuose moduliuose bus panaudota ištestuota Include3 metodo programos medžiaga.

Graphic illustration - Qualification increase course, skills improvement coaching. Professional development, school authority initiative, training for teachers concept. Pinkish coral bluevector isolated illustration