Viešinimo renginys Slovėnijoje

Viešinimo renginys        2023 m. kovo 10 d.
Slovėnija

Project Include3 multiplier ecent in Slovenia, organization Ozara. People are sitting in the big room, listening to the presenter, looking at the slides.

Kovo 10 d., projekto „Include3“ partnerė, organizacija „OZARA“ (Slovėnija), viešai pristatė pirmuosius projekto rezultatus. Pristatyme daugiausia dėmesio buvo skirta projekto tikslams ir nacionalinių ataskaitų įžvalgoms. Ataskaitas konsorciumas šiuo metu baigia rengti. Vyko įdomios diskusijos tarp įvairių organizacijų dėl diskriminacijos ir įdarbinimo bei duomenų apie negalią.

Šiame renginyje dalyvavo įvairios organizacijos ir jų darbuotojai iš Užimtumo tarnybos, Užimtumo centro, socialinių paslaugų centro. Taip pat dalyvavo NVO Lygybės principo gynėja (angl. The Advocate of the Principle of Equality) – savarankiška ir nepriklausoma valstybinė institucija, įgaliota spręsti verslo klausimus susijusius su diskriminacija. Vyko diskusija apie būtinybę kovoti su stereotipais bei išankstiniu nusistatymu prieš neįgaliuosius dėl jų įdarbinimo, sporto ir kitų veiklų.

Projekte „Include3“ pirmenybė teikiama suprantamai kalbai, kai pristatomi rezultatai ir bendraujama su visuomene. Tačiau pastebėta, kad vis dar yra kur tobulėti elektroniniame prieinamume, tiek valstybinėse institucijose, tiek privačiame ir ne pelno siekiančiame sektoriuose.