Transnacionalno poročilo

Transnacionalno poročilo predstavlja in povzema posamezne sisteme v Belgiji, Cipru, Nemčiji in Sloveniji. Podaja vpogled v spodbujanje vključevanja oseb s kognitivnimi motnjami na trg dela. Hkrati so splošna pojasnila podlaga za razumevanje navedenih primerov dobre prakse.

Poročilo je bistveni prvi gradnik v procesu ustvarjanja poti od ciljnega usposabljanja do trajnostnega in ustreznega dela v redni zaposlitvi, saj se osredotoča na dobre prakse na evropski ravni. To poročilo predstavlja rezultate zbiranja in vrednotenja dobrih praks ter izpelje sklepe o vlogi osredotočanja procesov na potrebe in želje oseb z motnjami v duševnem razvoju.

Graphic element - online document form. Digital agreement, electronic contract, Internet questionnaire. To do list, note. Voting ballot, poll flat design element. Vector isolated concept metaphor illustration