Multiplikacijski dogodki

Multiplikacijski dogodek
10. marec 2023
Slovenija

Project Include3 multiplier ecent in Slovenia, organization Ozara. People are sitting in the big room, listening to the presenter, looking at the slides.

10. marca je Ozara D.O.O., slovenski partner projekta Incd3, prvi rezultati projekta predstavil javnosti. Poudarek predstavitve je bil na ciljih projekta in vpogledov iz nacionalnih poročil, da se konzorcij trenutno dokonča. Različne organizacije so sodelovale v zanimivi razpravi, ki se je razvila na tematiko vključenosti / podatkov o invalidnosti in zaposlovanju / diskriminaciji.
Tega dogodka so se udeležile različne organizacije in njihovi zaposleni, ki prihajajo
Storitev zaposlovanja, zaposlitveni center, blaginjo in delovni center, nevladna organizacija
Zagovornik načela enakosti, neodvisnega in avtonomnega državnega organa
pooblaščeni za obravnavo diskriminacije, poslovne predstavniške organizacije.
Razprava, ki se je povzdignila glede potrebe po premagovanju diskriminatorne prakse okoli izraza “sposobna” in potrebo po premagovanju karakterizacije ljudi
S pomočjo perspektive njihove invalidnosti si prizadevajo za iskanje več prostora in
Javna razprava za preusmeritev te perspektive na področju zaposlovanja, športa in vseh dejavnosti, povezanih z vključitvijo in kakovostjo življenja.

Ker projekt Include3 nastavlja “preprost jezik” na čelu predstavitev rezultatov in strategije javne komunikacije, je bilo opaziti tudi, da digitalna dostopnost še vedno ostaja odprta za izboljšave v mreži javnih institucij in še več
v zasebnem in ne za dobiček.