Dogodek sodelovanja skupnosti v Nemčiji

27. februar 2024
Nemčija

27. februarja 2024 je v prostorih Visoke šole za uporabno delavstvo (HdBA) potekal strokovni dogodek v okviru projekta Include3, ki ga financira EU.

Povabilu prof. dr. Silvie Keller, prof. dr. Yasemin Körtek in Jenny Schulz se je odzvalo 27 strokovnjakov.

V svojih pozdravnih nagovorih sta prof. dr. Silvia Keller in Antonia Lesle, vodja poklicnega usposabljanja na Diakoniewerkstätten Rhein-Neckar, poudarili poseben pomen invalidov za primarni trg dela v času pomanjkanja kvalificiranih delavcev.

Jenny Schulz je nato prisotne seznanila s cilji projekta (vključno z oblikovanjem kurikuluma za podporo izobraževanju in svetovanju pri prehodu iz zaščitene zaposlitve na splošni trg dela) in delovnimi paketi v projektu. Podala je tudi kratek vpogled v poddaje >>, razlagalne videe >> in poročila >>, ki so že dokončana.

Prof. dr. Yasemin Körtek je spregovorila o prehodu iz zaščitene zaposlitve na splošni trg dela z vidika trenutne prakse usmerjanja in izobraževanja v Belgiji, na Cipru, v Nemčiji in Sloveniji. Predstavila je rezultate več intervjujev v fokusnih skupinah s strokovnjaki s področja inkluzije, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podjetji in strokovnjaki sami.

Prof. dr. Silvia Keller je nato raziskala vprašanje, kaj je potrebno pri poklicnem usposabljanju in svetovanju med prehodom iz zaščitene zaposlitve na splošni trg dela. Predstavila je smernice, ki nastajajo v projektu Include3 in so podlaga za razvoj kurikuluma za usposabljanje svetovalnih delavcev in kadrov za poklicno izobraževanje.

Nato so imeli udeleženci v treh delavnicah možnost deliti svoje strokovno znanje in poglede na glavne trditve smernic Include3. To strokovno znanje daje projektu dragocene povratne informacije za nadaljnji razvoj smernic.

Marlene Schleicher iz Elterninitiative Rhein-Neckar e.V. nato je ganljivo opisala, kako je njen sin Kai našel službo na splošnem trgu dela. Izpostavila je izzive in ugodne dejavnike.

Na koncu se je prof. dr. Silvia Keller poslovila od prisotnih in podala pogled na učni načrt in naslednje korake v projektu.

Ekipa Include3 se zahvaljuje vsem prisotnim za uspešno izvedeno izmenjavo.