Partnerji

Univerza za uporabne študije dela Zvezne agencije za zaposlovanje (Hochschule der Bundesagentur Für Arbeit HDBA) je državno akreditirana univerza uporabnih znanosti. Leta 2006 ga je ustanovila Zvezna agencija za zaposlovanje, največji nemški ponudnik storitev trga dela. Poleg tega, da ponuja tečaje diplomiranja in magisterij, HDBA izvaja raziskave na nacionalni in mednarodni ravni. HDBA ponuja tudi usposabljanje za usposabljanje za zaposlene zvezne agencije za zaposlovanje in druge zainteresirane strani na področju trga dela, poklicnega usposabljanja in izobraževanja ter poklicnega svetovanja. Raziskovalna osredotočenost na HDBA je na področju uporabnih raziskav na področju kariernega svetovanja in vodenja, zaposlitve in usposabljanja ter drugih tem, povezanih s trg dela, tako v Nemčiji kot v tujini. Njegova bližina prakso usmerjenih vprašanj, povezanih s kariernimi smernicami in svetovanjem, je ena izmed edinstvenih lastnosti HDBA. HDBA v svojem širokem multidisciplinarnem pristopu zajema široko paleto vprašanj, povezanih s kariernimi smernicami in svetovanjem za poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET) ter priložnosti na trgu dela. Pomemben poudarek je vključitev perspektiv iz poslovnih študij in človeških virov (HR) v karierno vodenje in svetovanje (CGC). To vključuje sodelovanje med javnimi zaposlitvenimi storitvami (PES) in delodajalci v raziskavah in praksi. Specifične teme v tem kontekstu so usmerjene v delovno usmerjene vodenje, poklicni razvoj in poklicno svetovanje, staranja delovne sile in demografske spremembe, povečanje zaposlenih z nižjo kvalifikacijo, digitalizacijo in nadaljnje usposabljanje kot preprečevanje brezposelnosti.

HOCHSCHULE DER BUNDESAGENTUR FUER ARBEIT 

Nemčija

hdba.de

Kontaktna oseba: Silvia Keller Silvia.Keller@hdba.de

HDBA - University of Applied Labour Studies logo

VHS Bildungsinstitut (center za izobraževanje odraslih) (center za izobraževanje odraslih) je izobraževalna služba krščanskega dela (CAB) v vzhodni Belgiji v nemški govorni skupnosti. Kabina je največje družbeno gibanje v Belgiji.
VHS se ukvarja predvsem s socialno-političnimi učnimi dejavnostmi, kot so usposabljanja za koordinatorje projektov za kulturne in družbene projekte ter na akademiji 50+ pri usposabljanju za starejše ljudi pri različnih predmetih, kot so politične znanosti, sociologija, filozofija, zgodovina, kognitivna stimulacija itd.
Po letu 2015 je VHS usklajeval pot integracije v vzhodni Belgiji z jezikovnimi razredi (nemški) na različnih ravneh in državljanskimi lekcijami za vse ljudi, ki prihajajo v nemško govorečo skupnost. VHS je vključen tudi v usposabljanje za brezposelne osebe v tehnikah uporabe in vključevanje na trg dela. To so tudi teme, o katerih govorimo v več projektih Erasmus+.
Znotraj krščanskega delovnega gibanja je VHS vključen v analizo usposabljanja in svetovanje za socialna podjetja.

VHS Bildungsinstitut VoG

Belgija

vhs-dg.be

Kontaktna oseba: Liliane MREYEN l.mreyen@vhs-dg.be

VHS logo

Ozara d.o.o, storitveno in invalidsko podjetje je eden izmed nacionalnih ključnih ponudnikov storitev na področju poklicne rehabilitacije in socialne vključenosti. Uživanje v nespornim statusom poklicne avtoritete na področju usposabljanja, zaposlovanju invalidov, socialni vključenosti, poklicni in zaposlitveni rehabilitaciji v Sloveniji, Ozara D.O.O. je podjetje za storitve in invalidnost. Ima status MSP. Njegovo poslanstvo je usposabljanje, zaposlovanje, poklicna rehabilitacija in socialna vključenost invalidov (brezposelne osebe z invalidnostmi, težko zaposlitvene osebe, ki imajo omejitve in ovire glede priložnosti za zaposlovanje in povezovanje trga dela zaradi bolezni, poškodb ali funkcij-AL-omejitev ). Naše strokovne ekipe so sestavljene iz različnih strokovnjakov (psiholog, sociolog, delovni terapevt, tehnolog, profesionalni delavci, mentorji, menedžerji, finančni vodje, vodje projektov, kvalificirani delavci itd.)

OZARA

Slovenia

ozara.si

Kontaktna oseba: Gregor Cerar gregor.cerar@ozara.si

OZARA (one of the partners) logo

eMundus je bil ustanovljen leta 2009 za poenostavitev raziskav in izvajanja dejavnosti na področju izobraževanja o uporabi in prilagajanju informacijskih in komunikacijskih tehnologij na različnih področjih.

Poslanstvo emundusa aktivno spodbuja družbo znanja, hkrati pa ustvarja in razvija storitve, ki so povezane predvsem z IKT, inovacijami, pa tudi kulturnimi vidiki, zdravim življenjskim slogom, zelenimi dejavnostmi in praktično prilagajanjem njihovih dejavnosti v izobraževanju in skupnosti, ki želijo zagotoviti kakovost kakovosti Sodelovanje in enotnost med različnimi generacijami in različnimi družbenimi skupinami.

Strokovnjaki EMUNDUS delajo na ustvarjanju informacijskih sistemov, ki se uporabljajo ali prilagodijo izobraževalnim okoljem, ustvarjeni sistemi se uporabljajo na univerzah, vrtcih, veterinarjih, srednjih šolah, pa tudi v mednarodnih izobraževalnih ustanovah, ustvarjeni portali se uporabljajo na nacionalni in evropski ravni.

Public institution “eMundus”

Litva

emundus.eu

Kontaktna oseba: Vida Drąsutė info@emundus.lt

"eMundus" logo

SYNTHESIS Center za raziskave in izobraževanje je pionirska organizacija, ki oblikuje in izvaja raziskovalne in izobraževalne projekte s socialnim vplivom. Synthesis je vodilni na Cipru na področju socialnih inovacij in socialnega podjetništva; Ustanovil je Hub Nicosia, socialno inovacijsko središče, v katerem so podjetnike in organizacije s socialno misijo. V svetu, ki je obkrožen s konfliktom in izključevanjem številnih oblik, si sinteza prizadeva sodelovati v dejanjih, ki izboljšujejo posamezno življenje, izboljšajo socialno vključenost in prispevajo k zeleni in trajnostni prihodnosti za ljudi in planet.

SYNTHESIS Center for Research and Education

Ciper

synthesis-center.org

Kontaktna oseba: Irene Kamba
irene.k@synthesis-center.com