Ozadje

Eden od ciljev zavetnih delavnic je pripraviti invalide na invalide na in podpirati njihov prehod na (podprto) zaposlovanje na primarnem trgu dela. Kljub temu pa veliko ljudi ostane v zaklopljeni delavnici za velik del svojega delovnega življenja ali celo celotno trajanje. To še posebej velja za ljudi s kognitivnimi motnjami. To pomeni, da cilji za vključitev, oblikovani v konvenciji ZN o pravicah invalidnosti (ZN CRPD, čl. 27) in ponovno potrjeni v direktivi, ki jo je nedavno sprejel Evropski parlament. Za dosego cilja (trajnostnega) prehoda se morajo ujemati potrebe osebe s posebnimi potrebami in zahteve trga dela. Svetovanje ima pri tem osrednjo vlogo, saj lahko prepozna prednosti, interese in potrebe po usposabljanju osebe, ki išče nasvete. Hkrati svetovalci, ki delajo ali v zavetih delavnic, vzdržujejo stik z delodajalci in lahko služijo kot odpirači vrat. Navodila pomagajo tudi pri zagotavljanju, da je poklicno usposabljanje prilagojeno posameznim učnim potrebam, veščinam in ciljem invalidnosti na eni strani ter potrebam in (podpornim) priložnostim trga dela na drugi. Vključirati boste razvijali vire in participativni učni načrt v vključujočem in koproduktivnem procesu, v katerem vodilni praktiki sodelujejo z ljudmi z motnjami v duševnem razvoju, delodajalci in strokovnjaki za poklicno usposabljanje v delavnicah, da bi ustvarili poti od ciljanega usposabljanja za trajnostno in ustrezno delo pri redni zaposlitvi. Ključni mehanizem je, da se s tem procesom poklicno izobraževanje preusmeri na individualiziran način za pripravo na konkretne priložnosti na trgu dela.