Vključujoč razvoj smernic za prakso

Šest fokusnih skupin v treh državah (v vsaki od treh držav je fokusna skupina A z vsaj petimi udeleženci v zavetini delavnici z motnjami v duševnem razvoju, fokusna skupina B z vsaj tremi udeleženci iz skupine A, tremi delodajalci in štirimi strokovnjaki za vključitev, vsaj Dva od njih imata veterinarske odgovornosti v zaklopljeni delavnici.

Fokusne skupine bosta moderirala in opazila dva člana projektnih skupin.

Poročajte o fokusnih skupinah s posebno pozornostjo na posledice za razvoj metode vključevanja, da bi dodatno obveščali zaklonirani vet prek CGC.

Smernice za razvoj metod, ki opisujejo načela, ki jih mora metoda upoštevati in določiti standarde, ki jih je treba meriti z in bodočimi rezultati, ki jih je treba doseči.

Trije regionalni dogodki v skupnostni angažiranosti/množitelji (CY, SI in en skupni BE/DE) z vsaj petnajst udeleženci v CY in SI in vsaj dvajset let (vsaj eden od njih: vsak: lokalno, lokalno/lokalno/ Regionalni oblikovalci politike, invalidni aktivisti.

Graphic illiustration - team members brainstorm idea and lightbulb from jigsaw. Working team collaboration, enterprise cooperation, colleagues mutual assistance concept. Bright vibrant violet vector isolated illustration