Σύμπραξη έργου

Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Εργασιακών Σπουδών του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Απασχόλησης (Hochschule der Bundesagentur für Arbeit HdBA) είναι ένα κρατικά αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών. Ιδρύθηκε το 2006 από τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Απασχόλησης, τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών αγοράς εργασίας της Γερμανίας. Εκτός από την προσφορά μαθημάτων πτυχίου και μεταπτυχιακών σπουδών, το HdBA διεξάγει έρευνα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το HdBA προσφέρει επίσης ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για τους υπαλλήλους της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης και άλλους ενδιαφερόμενους στους τομείς της αγοράς εργασίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Η έρευνα του HdBA επικεντρώνεται στην εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού, της τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας και κατάρτισης και σε άλλα θέματα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό. Η εγγύτητά του σε πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική είναι ένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά του HdBA. Με την ευρεία διεπιστημονική προσέγγισή του, το HdBA καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Σημαντική εστίαση είναι η ενσωμάτωση προοπτικών από τις Επιχειρηματικές Σπουδές και το Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (CGC). Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) και των εργοδοτών στην έρευνα και την πρακτική. Συγκεκριμένα θέματα σε αυτό το πλαίσιο είναι η καθοδήγηση με προσανατολισμό στον χώρο εργασίας, η ανάπτυξη της σταδιοδρομίας και η συμβουλευτική σταδιοδρομίας, η γήρανση του εργατικού δυναμικού και η δημογραφική αλλαγή, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων με χαμηλότερα προσόντα, η ψηφιοποίηση και η περαιτέρω κατάρτιση ως πρόληψη της ανεργίας.

HOCHSCHULE DER BUNDESAGENTUR FUER ARBEIT 

Γερμανία

hdba.de

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Silvia Keller Silvia.Keller@hdba.de

HDBA - University of Applied Labour Studies logo

Το VHS Bildungsinstitut (Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων) είναι η εκπαιδευτική υπηρεσία του Χριστιανικού Εργατικού Κινήματος (CAB) στο Ανατολικό Βέλγιο, στη γερμανόφωνη κοινότητα. Το CAB είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό κίνημα στο Βέλγιο.
Το VHS ασχολείται κυρίως με δραστηριότητες κοινωνικής-πολιτικής μάθησης, όπως εκπαιδεύσεις για συντονιστές έργων για πολιτιστικά και κοινωνικά έργα, και στην ACADEMY 50+ με την εκπαίδευση ηλικιωμένων σε διάφορα θέματα όπως πολιτικές επιστήμες, κοινωνιολογία, φιλοσοφία, ιστορία, γνωστική διέγερση κ.λπ.
Μετά το 2015, η VHS συντόνισε την πορεία ένταξης στο Ανατολικό Βέλγιο με μαθήματα γλώσσας (γερμανικά) σε διάφορα επίπεδα και μαθήματα αστικής πολιτικής για όλους τους ανθρώπους που έρχονται στη γερμανόφωνη κοινότητα. Το VHS συμμετέχει επίσης σε εκπαιδεύσεις για ανέργους σε τεχνικής εφαρμογής και ένταξης στην αγορά εργασίας. Αυτά είναι επίσης θέματα που συζητούνται σε διάφορα προγράμματα Erasmus+.
Στο πλαίσιο του Χριστιανικού Εργατικού Κινήματος, η VHS συμμετέχει στην ανάλυση κατάρτισης και στη συμβουλευτική για κοινωνικές επιχειρήσεις.

VHS Bildungsinstitut VoG

Βέλγιο

vhs-dg.be

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Liliane MREYEN l.mreyen@vhs-dg.be

VHS logo

Η OZARA service and disability company d.o.o. είναι ένας από τους βασικούς εθνικούς παρόχους υπηρεσιών στον τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης και της κοινωνικής ένταξης. Η OZARA d.o.o. είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών και υποστήριξης ατόμων με αναπηρία, η οποία διαθέτει αδιαμφισβήτητο καθεστώς επαγγελματικής αυθεντίας στον τομέα της κατάρτισης, της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία, της κοινωνικής ένταξης, της επαγγελματικής και εργασιακής αποκατάστασης στη Σλοβενία. Έχει καθεστώς ΜΜΕ. Αποστολή της είναι η κατάρτιση, η απασχόληση, η επαγγελματική αποκατάσταση και η κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία (άνεργοι με αναπηρία, άτομα που είναι δύσκολο να απασχοληθούν και έχουν περιορισμούς και εμπόδια όσον αφορά τις ευκαιρίες απασχόλησης και ένταξης στην αγορά εργασίας λόγω ασθένειας, τραυματισμού ή λειτουργικών περιορισμών). Οι επαγγελματικές μας ομάδες αποτελούνται από διάφορα προφίλ εμπειρογνωμόνων (ψυχολόγος, κοινωνιολόγος, εργασιοθεραπευτής, τεχνολόγος, επαγγελματίες εργαζόμενοι, μέντορες, μάνατζερ, οικονομικούς διαχειριστές, διαχειριστές έργων, ειδικευμένους εργαζόμενους κ.λπ.)

OZARA

Σλοβενία

ozara.si

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Gregor Cerar gregor.cerar@ozara.si

OZARA (one of the partners) logo

Το eMundus ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό να εξορθολογίσει τις δραστηριότητες έρευνας και υλοποίησης στον τομέα της εκπαίδευσης όσον αφορά τη χρήση και την προσαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών σε διάφορους τομείς.

Η αποστολή του eMundus είναι η ενεργός προώθηση της κοινωνίας και της γνώσης, ενώ παράλληλα δημιουργεί και αναπτύσσει υπηρεσίες που σχετίζονται κυρίως με τις ΤΠΕ, τις καινοτομίες, καθώς και πολιτιστικές πτυχές, τον υγιή τρόπο ζωής, τις πράσινες δραστηριότητες και την πρακτική προσαρμογή τους στην εκπαίδευση και τις κοινοτικές δραστηριότητες, επιδιώκοντας να διασφαλίσει την ποιότητα της συνεργασίας και της ενότητας μεταξύ διαφορετικών γενεών και διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.

Οι ειδικοί της eMundus εργάζονται για τη δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται ή προσαρμόζονται σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τα συστήματα που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιούνται σε πανεπιστήμια, νηπιαγωγεία, σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι πύλες που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιούνται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Public institution “eMundus”

Λιθουανία

emundus.eu

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Vida Drąsutė info@emundus.lt

"eMundus" logo

To Ερευνητικό Κέντρο SYNTHESIS είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός υλοποίησης έργων κοινωνικού αντικτύπου, ιδιαίτερα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης, της ενσωμάτωσης των μεταναστών και της κοινωνικής ένταξης. To SYNTHESIS, ο ηγετικός οργανισμός της Κύπρου στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία, λειτουργεί το «Hub Nicosia», ένα χώρο συνεργατικής εργασίας και μια κοινότητα οργανισμών με πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Σε έναν κόσμο που περιβάλλεται από συγκρούσεις και αποκλεισμούς πολλών μορφών, το SYNTHESIS φιλοδοξεί να συμμετάσχει σε δράσεις που βελτιώνουν τις ζωές μεμονωμένων ατόμων, ενισχύουν την κοινωνική ένταξη και συμβάλλουν σε ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον, για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

SYNTHESIS Center for Research and Education

Κύπρος

synthesis-center.org

Υπεύθυνος επικοινωνίας: : Irene Kamba
irene.k@synthesis-center.com