ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Προτάσεις Χάραξης Πολιτικής για τρεις ομάδες τοπικών φορέων – υπεύθυνους λήψης αποφάσεων (σε προστατευμένα εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επιχειρήσεις)>>

The cover of policy document Policy Document 1: Policy Guidelines for Decision Makers in Sheltered Workshops VET