Επιμορφωτικές και Ενημερωτικές Εκδήλωσεις

Επιμορφωτική και Ενημερωτική Εκδήλωση
10 Μαρτίου, 2023
Σλοβενία

Project Include3 multiplier ecent in Slovenia, organization Ozara. People are sitting in the big room, listening to the presenter, looking at the slides.

Στις 10 Μαρτίου, η OZARA d.o.o., ο σλοβενικός εταίρος του έργου Include3, παρουσίασε στο κοινό τα πρώτα αποτελέσματα του έργου. Η έμφαση της παρουσίασης δόθηκε στους στόχους του έργου και στις πληροφορίες από τις εθνικές εκθέσεις που η κοινοπραξία ολοκληρώνει επί του παρόντος. Διαφορετικοί οργανισμοί συμμετείχαν σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που αναπτύχθηκε σχετικά με τη διαθεματική της ένταξης/δεδομένων για την αναπηρία και την απασχόληση/διάκριση.
Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν διάφοροι οργανισμοί και οι υπάλληλοί τους, προερχόμενοι από
Υπηρεσία απασχόλησης, κέντρο απασχόλησης, κέντρο πρόνοιας και εργασίας, ΜΚΟ, Συνήγορος της αρχής της ισότητας, ένας ανεξάρτητος και αυτόνομος κρατικός φορέας που έχει την εντολή να ασχολείται με τις διακρίσεις, οργανώσεις εκπροσώπησης επιχειρήσεων.

Ακολούθησε συζήτηση γύρω από την ανάγκη υπέρβασης της διακριτικής πρακτικής γύρω από τον όρο “Ableism” και την ανάγκη υπέρβασης του χαρακτηρισμού των ατόμων μέσω της προοπτικής της αναπηρίας τους, επιδιώκοντας την ανάγκη να βρεθούν περισσότεροι χώροι και δημόσια συζήτηση για την αλλαγή αυτής της προοπτικής στον τομέα της απασχόλησης, του αθλητισμού και όλων των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ένταξη και την ποιότητα ζωής.

Δεδομένου ότι το έργο Include3 θέτει την απλή γλώσσα στην πρώτη γραμμή της στρατηγικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων και της δημόσιας επικοινωνίας, παρατηρήθηκε επίσης ότι η ψηφιακή προσβασιμότητα εξακολουθεί να είναι ανοικτή για βελτιώσεις στο δίκτυο των δημόσιων φορέων και επιπλέον
στον ιδιωτικό και μη κερδοσκοπικό τομέα.