Εκδήλωση κοινοτικής δέσμευσης στη Γερμανία

27 Φεβρουαρίου, 2024

Γερμανία

Στις 27 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Εργασιακών Σπουδών (HdBA) μια εξειδικευμένη εκδήλωση στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου “Include3”.

27 εμπειρογνώμονες αποδέχθηκαν την πρόσκληση της καθηγήτριας Dr. Silvia Keller, της καθηγήτριας Dr. Yasemin Körtek και της Jenny Schulz.

Στους χαιρετισμούς τους, η Prof. Dr. Silvia Keller και η Antonia Lesle, επικεφαλής της επαγγελματικής κατάρτισης στα Diakoniewerkstätten Rhein-Neckar, τόνισαν την ιδιαίτερη σημασία των ατόμων με αναπηρία για την πρωτογενή αγορά εργασίας σε περιόδους έλλειψης εξειδικευμένων εργαζομένων.

Στη συνέχεια, η Jenny Schulz ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τους στόχους του έργου (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός προγράμματος σπουδών για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της παροχής συμβουλών κατά τη μετάβαση από την προστατευμένη απασχόληση στη γενική αγορά εργασίας) και τα πακέτα εργασίας του έργου. Έδωσε επίσης μια σύντομη εικόνα των podcasts >>, των επεξηγηματικών βίντεο >> και των εκθέσεων >> που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Η καθηγήτρια Dr. Yasemin Körtek μίλησε για τη μετάβαση από την προστατευμένη απασχόληση στη γενική αγορά εργασίας από την οπτική γωνία των σημερινών πρακτικών καθοδήγησης και εκπαίδευσης στο Βέλγιο, την Κύπρο, τη Γερμανία και τη Σλοβενία. Παρουσίασε τα αποτελέσματα από διάφορες συνεντεύξεις ομάδων εστίασης με εμπειρογνώμονες από τους τομείς της ένταξης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρήσεις και εμπειρογνώμονες από μόνοι τους.

Στη συνέχεια, η καθηγήτρια Dr. Silvia Keller διερεύνησε το ζήτημα του τι χρειάζεται στην επαγγελματική κατάρτιση και συμβουλευτική κατά τη μετάβαση από την προστατευμένη απασχόληση στη γενική αγορά εργασίας. Παρουσίασε τις κατευθυντήριες γραμμές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου Include3 και χρησιμεύουν ως βάση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών για την κατάρτιση των συμβούλων και του προσωπικού επαγγελματικής κατάρτισης.

Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις γνώσεις και τις απόψεις τους σχετικά με τις βασικές θέσεις των κατευθυντήριων γραμμών του Include3 σε τρεις ομάδες εργασίας. Αυτή η εμπειρογνωμοσύνη παρέχει στο έργο πολύτιμη ανατροφοδότηση για την περαιτέρω ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών.

Η Marlene Schleicher από την Elterninitiative Rhein-Neckar e.V. έδωσε στη συνέχεια μια συγκινητική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο γιος της Kai βρήκε δουλειά στη γενική αγορά εργασίας. Τόνισε τις προκλήσεις και τους ευνοϊκούς παράγοντες.

Τέλος, η καθηγήτρια Dr. Silvia Keller αποχαιρέτησε τους παρευρισκόμενους και έδωσε μια προοπτική για το πρόγραμμα σπουδών και τα επόμενα βήματα του έργου.

Η ομάδα Include3 θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους παρευρισκόμενους για την επιτυχή ανταλλαγή απόψεων.