Εθνική έκθεση

Η εθνική έκθεση της Γερμανίας ασχολείται πρωτίστως με την κοινωνική πολιτική και την πολιτική αγοράς εργασίας για τα άτομα με αναπηρία (κεφάλαιο 1.1.) και με την τρέχουσα κατάσταση της CRPD του ΟΗΕ (κεφάλαιο 1.2.). Το Κεφάλαιο 2 ασχολείται με τη συμμετοχή των ατόμων με νοητική αναπηρία, παρουσιάζοντας το σύστημα των προστατευόμενων εργαστηρίων, την έννοια της επαγγελματικής κατάρτισης, την έννοια της συμβουλευτικής καθώς και τη μετάβαση από τα προστατευόμενα εργαστήρια στη γενική αγορά εργασίας, αφού πρώτα πραγματεύεται σημαντικούς ορισμούς και έννοιες. Το κεφάλαιο 3 δίνει μια εικόνα των περιπτωσιολογικών μελετών ως παραδείγματα καλής πρακτικής στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης, της συμβουλευτικής και της μετάβασης στη γενική αγορά εργασίας. Η εθνική έκθεση κλείνει με συμπεράσματα και εισηγήσεις.

Graphic element - online document form. Digital agreement, electronic contract, Internet questionnaire. To do list, note. Voting ballot, poll flat design element. Vector isolated concept metaphor illustration