Μελέτη περιπτώσεων βίντεο σχετικά με την καλή πρακτική στην προστατευμένη ΕΕΚ

Belgium case

 

Αυτό το βίντεο σε απλή γλώσσα περιγράφει την πορεία των ατόμων με αναπηρία στην πρωτογενή αγορά εργασίας. Στο Βέλγιο, αυτό γίνεται πάντα μέσω της Κρατικής Υπηρεσίας Αυτοδιάθεσης ( DSL). Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του νεαρού Pierre, ο οποίος μόλις αποφοίτησε από το ειδικό σχολείο, το βίντεο περιγράφει τη συζήτηση στο DSL και την εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε μικρές, κινούμενες σκηνές.

Slovenian case

This video is about the Include³ project and transitions from sheltered workshops to regular labour market in Slovenia. Overview on legal framework in Slovenia and small showcase of real life inclusion.

Short story about Boris, which wanted to work, went trough employment rehabilitation and got a job on a real labour market.

Visit project youtube channel