Ψηφιακή υποδομή

Η ψηφιακή υποδομή αποτελείται από μια διαδικτυακή πύλη (αρχική σελίδα), ένα ενεργό τμήμα ιστολογίου/ενημερωτικού δελτίου, κοινωνικά δίκτυα και οπτικοακουστικούς πόρους. Η ψηφιακή υποδομή απευθύνεται σε όλες τις ομάδες-στόχους και καθιστά τα αποτελέσματα του έργου διαθέσιμα σε προσιτή και φιλική προς το χρήστη μορφή.

Graphic illustration - Noctidial technical support. Online assistant, user help, frequently asked questions. Call center worker cartoon character. Woman working at hotline. Vector isolated concept metaphor illustration