Προτάσεις για χάραξη

Προτάσεις για χάραξη πολιτικής για τρεις κατηγορίες τοπικών φορέων – υπευθύνων λήψης αποφάσεων (σε προστατευμένα εργαστήρια ΕΕΚ, συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επιχειρήσεις.

Έγγραφα στα αγγλικά

Έγγραφα στα Γερμανικά

Έγγραφα στα Σλοβένικα

Έγγραφα στα ελληνικά

Graphic element - online document form. Digital agreement, electronic contract, Internet questionnaire. To do list, note. Voting ballot, poll flat design element. Vector isolated concept metaphor illustration