Εκδήλωση Διάχυσης Αποτελεσμάτων στην Κύπρο

Εκδήλωση Διάχυσης Αποτελεσμάτων
14 Μαΐου 2023
Κύπρος

Το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης SYNTHESIS πραγματοποίησε την πρώτη πολλαπλασιαστική εκδήλωση για το έργο Include3 στο Hub Nicosia, Κύπρος στις 14 Μαΐου 2023. Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή στο κοινό και προσέλκυσε περισσότερα από 20 άτομα που είτε εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με άτομα με αναπηρία είτε ενδιαφέρονται να κατανοήσουν περισσότερα.

Κατά τη διάρκεια της πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης παρουσιάστηκε το έργο, το ιστορικό του, οι σκοποί και οι στόχοι του έργου. Παρουσιάστηκε μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση των ευρημάτων της εθνικής έκθεσης της Κύπρου και συγκρίθηκε περαιτέρω με ορισμένα από τα ευρήματα των χωρών εταίρων, της Γερμανίας, του Βελγίου και της Σλοβενίας. Αυτή η σύγκριση των ευρημάτων ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τους συμμετέχοντες και προκάλεσε μια συζήτηση σχετικά με το πώς η Κύπρος έχει πολλά να μάθει από άλλες ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με το πώς επιτρέπουν και ενθαρρύνουν τα άτομα με αναπηρία να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό. Μέσα από τη συνομιλία οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να μοιραστούν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ένταξη μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες, εστιάζοντας κυρίως στο εκπαιδευτικό πλαίσιο στην Κύπρο.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την παρουσίαση σχετικών ορισμών για το θέμα της αναπηρίας και στη συνέχεια με μια πιο λεπτομερή παρουσίαση των Πακέτων Εργασίας του έργου και των παραδοτέων που θα ακολουθήσουν. Η εστίαση ήταν πάντα στο πώς αυτά τα παραδοτέα μπορούν να χρησιμεύσουν στα άτομα που συμμετείχαν και σε άλλα σχετικά τμήματα και κυρίως πώς μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των ατόμων με αναπηρία.

Μετά την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην οποία συμμετείχαν όλα τα μέλη και οι εισηγητές. Είναι ενδιαφέρον ότι το θέμα της συζήτησης επικεντρώθηκε κυρίως στο θέμα της ανεξαρτησίας και της αυτάρκειας των ατόμων με αναπηρία. Μερικά από τα κύρια επιμέρους θέματα που συζητήθηκαν σχετικά με το θέμα της αυτάρκειας ήταν: αυτοπεποίθηση, ανεξαρτησία, ποιότητα ζωής, διακρίσεις και καταφύγιο.

Η εκδήλωση έκλεισε με ένα αίσθημα αισιοδοξίας και ενθουσιασμού από τους συμμετέχοντες για το πώς θα υλοποιηθεί το έργο και οι στόχοι του. Στη συνέχεια, υπήρχε φαγητό και ποτό όπου όλοι οι συμμετέχοντες και τα μέλη της ομάδας SYNTHESIS μπορούσαν να δικτυωθούν περαιτέρω, να αλληλεπιδράσουν και να μοιραστούν περαιτέρω σκέψεις σχετικά με το θέμα του έργου Include3 καθώς και τις προσωπικές τους εμπειρίες.