Τι είναι η απλή γλώσσα;

Όλοι μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την απλή γλώσσα.

Εδώ θα βρείτε περιεχόμενο από τον ιστότοπο Include³ εξηγημένο σε απλή γλώσσα.

Τι κρύβεται πίσω από το Include³;

 

Διαδρομές προς την ένταξη

 

Αυτό το τμήμα βρίσκεται υπό κατασκευή

Cartoon illustration of "Under construction" signboard with crane and hook