Sklaidos renginiai

2023 m. kovo 10 d.
Slovėnija

Project Include3 multiplier ecent in Slovenia, organization Ozara. People are sitig in the big room, listening to the presenter, looking at the slides.

Kovo 10 d. OZARA d.o.o., projekto “Include3” partneris iš Slovėnijos, visuomenei pristatė pirmuosius projekto rezultatus. Pristatyme daugiausia dėmesio skirta projekto tikslams ir įžvalgoms iš nacionalinių ataskaitų. Įvairios organizacijos dalyvavo diskusijoje aptariant įtraukties, duomenų apie negalią ir užimtumo bei diskriminacijos temas.
Šiame renginyje dalyvavo darbuotojai iš Užimtumo tarnybos, Užimtumo centro, Gerovės ir darbo centro, NVOʼs Lygybės principo gynėjo, nepriklausomos ir savarankiškos valstybinės institucijos, įgaliotos spręsti diskriminacijos klausimus, verslo organizacijų atstovai.
Dsikusijos metu buvo diskutuojama apie būtinybę įveikti diskriminacinę praktiką, susijusią su sąvoka “ableizm”, ir apie būtinybę keisti žmonių apibūdinimą per jų negalios prizmę, siekiant  daugiau viešinti ir  diskutuoti, kad būtų pakeista ši perspektyva užimtumo, sporto ir kitose su įtrauktimi ir gyvenimo kokybe susijusiose veiklose.

Kadangi projekto “Include3” rezultatų pristatymo ir viešosios komunikacijos strategijos pagrindas yra aiški kalba, taip pat buvo pastebėta, kad skaitmeninį prieinamumą reikia tobulinti valstybinių institucijų tinkle, privačiame ir pelno nesiekiančių organizacijų sektoriuje.